Ponuda poslova

 

JAVNA TRIBINA

U Petak 10.07.2015 g.

 

Održana Javna tribina na temu međugeneracijske solidarnosti i pružanja socijalnih usluga

Dana 10. srpnja 2015. godine u 11 sati u prostorijama Udruge nezaposlenih u Kutini u Domu zdravlja Kutina održana je javna tribina na temu međugeneracijske solidarnosti i pružanja socijalnih usluga.

 

 Javna tribina održana je u sklopu jedne od aktivnosti projekta „Kutina – jačanje socijalne uključenosti starijih“ kao dio izrade „Akcijskog plana razvoja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga“. Javnu tribinu vodila je Rosana Stanko, dipl. soc. radnik, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Kutina. 

Cilj javne tribine bio je upoznati potencijalne dionike i svu zainteresiranu javnost s načinima umrežavanja i povezivanja predstavnika organizacija različitih generacija u svrhu koordiniranja aktivnosti te mogućnostima koje bi uspješna suradnja ostvarila.

DONATORI i SPONZORI